#Resim | Hell’s Kitchen – Jaremy Mann

3

#Muzik – Always Look on the Bright Side of Life | Monty Python

Darbe sonrası çarmıha gerilme arefesindeki şerrinden korkulan okumuş kesime gelsin sıradaki şarkı.

 

Cheer up, Brian. You know what they say.
Some things in life are bad,
They can really make you mad.
Other things just make you swear and curse.
When you’re chewing on life’s gristle,
Don’t grumble, give a whistle!
And this’ll help things turn out for the best
And

Always look on the bright side of life!

Always look on the bright side of life
If life seems jolly rotten,
There’s something you’ve forgotten!
And that’s to laugh and smile and dance and sing,

When you’re feeling in the dumps,
Don’t be silly chumps,
Just purse your lips and whistle — that’s the thing!
And always look on the bright side of life

Come on!

Always look on the bright side of life

For life is quite absurd,
And death’s the final word.
You must always face the curtain with a bow!
Forget about your sin — give the audience a grin,
Enjoy it, it’s the last chance anyhow!

So always look on the bright side of death!
Just before you draw your terminal breath.
Life’s a piece of shit,
When you look at it.

Life’s a laugh and death’s a joke, it’s true,
You’ll see it’s all a show,
Keep ’em laughing as you go.
Just remember that the last laugh is on you!

And always look on the bright side of life
Always look on the bright side of life
Come on guys, cheer up
Always look on the bright side of life
Always look on the bright side of life
Worse things happen at sea you know
Always look on the bright side of life

I mean, what have you got to lose?
you know, you come from nothing
you’re going back to nothing

 

Mısrı Kadim – Asaf Halet Çelebi

acaba ot gibi yerden mi bittim
acaba denizlerde mi şaşırdım
ve zamanı nasıl unutmaktayım

zaman unutulunca mısri kadîm yaşanabiliyor
kendimi unutunca seni yaşıyorum
yaşamak
bu ânı yaşamaktır

ammon râ’ hotep
veya tafnit
kim olduğumu bilmek istemiyorum
yalnız etrafında nefes almalıyım

dut bu â’ru ünnek pahper
kama pet kama tâ
mısır metinlerinde okuduğum cümleler
seninle okuduklarımsa büsbütün başka şeylerdi

seninle bir bahçedeyiz geliyor bana
orada hem var hem yok gibiyim
daha doğrusu bütün bir bahçe oluyorum
insanlığımdan çıkarak
kama pet
kama tâ

#Sanat – Melanous

Dünyanın senin varlığın üzerindeki izdüşümünü yaratılan aracılığı ile bir başkasına aktarabilmektir. Kendi varlığının bir parçasını bir nesneye yükleyebilmektir. Üfleyerek ruh vermektir bir objeye kimi zaman, kimi zaman benliğini peşisıra dizdiğin şekillerle ortaya koymaktır.
Tanrının çamurdan insanı yaratmasıdır.

Var oluşun ilanıdır,
Bir tanımı vardır.

#Resim | Lady In The Water – Yigal Ozeri

1